Integriteit

Dirk Kuyt Foundation hanteert de codes, richtlijnen en gedragsrichtlijnen zoals opgesteld door Goede Doelen Nederland en onderschrijft deze. Daarnaast wordt de beveiliging van persoonsgegevens jaarlijks intern getoetst en aangepast waar nodig.

In dit document vindt u onze klachtenprocedure, gedragscode en informatie over meldpunt grensoverschrijdend gedrag.

Klachtenprocedure

Dirk Kuyt Foundation stelt alles in het werk om de band met al onze relaties goed te onderhouden. Dit geldt voor onze zakelijke relaties, maar ook voor de sporters uit onze doelgroep. Helaas kan het voorkomen dat iemand vindt dat er iets niet is gegaan zoals het behoort. Uiteraard pakken we elke klacht serieus op. Wij doen dit aan de hand van de volgende procedure:

 • Klachten kunnen worden ingediend per e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of per post (Rotterdam Airportplein 55, 3045 AP Rotterdam.
 • Na ontvangst van de klacht, ontvangt u binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging. In deze bevestiging geven we aan met wie u contact zult onderhouden over de afhandeling van de klacht en binnen welke termijn.
 • Tijdens het onderzoeken van de klacht, heeft de medewerker indien nodig overleg met de algemeen manager of met een bestuurslid, waarna contact wordt opgenomen met de melder.
 • Het contact vindt bij voorkeur telefonisch plaats, waarna de oplossing ook per e-mail aan de melder wordt bevestigd.
 • Dirk Kuyt Foundation zal alles wat redelijkerwijs in haar vermogen ligt in het werk stellen om de klacht op te lossen.
 • Er wordt naar gestreefd om de klacht binnen één maand af te handelen.
 • Klachten (inclusief oplossingen) worden vastgelegd in een klachtenregister, dat onderdeel uitmaakt van de online administratieve omgeving van de Dirk Kuyt Foundation.

Gedragscode

Dirk Kuyt Foundation heeft als missie om structureel sporten voor mensen met een beperking mogelijk te maken. Er mag geen belemmering voor mensen met een beperking zijn om te kunnen sporten. Zowel fysiek als sociaal is sport een noodzaak.

Dirk Kuyt Foundation heeft de volgende kernwaarden; alle werknemers, bestuursleden en vrijwilligers onderschrijven deze kernwaarden en handelen ernaar:

 • landelijk – Dirk Kuyt Foundation opereert landelijk en streeft ernaar in alle regio’s sport voor mensen met een beperking te faciliteren.
 • betrouwbaar – Dirk Kuyt Foundation is betrouwbaar; wij komen afspraken na en werken in goed overleg met betrokken partijen.
 • verbindend – Dirk Kuyt Foundation bouwt bruggen waar nodig; soms als klein duwtje in de rug en soms als partner in een groot samenwerkingsverband.
 • trots – Dirk Kuyt Foundation is trots op alle doelgroepsporters èn trots op hetgeen bereikt is èn hetgeen waaraan wordt gewerkt.
 • gedurfd – Dirk Kuyt Foundation schroomt niet om ambitieus te zijn in het stellen van doelen en het starten van activiteiten. Net als de doelgroepsporters denken we in mogelijkheden en niet in beperkingen.   

Meldpunt grensoverschrijdend gedrag

Dirk Kuyt Foundation werkt met en voor een kwetsbare doelgroep en hecht er daarom veel waarde aan dat betrokkenen bij en rondom alle activiteiten van de Dirk Kuyt Foundation in een veilige omgeving zijn. Indien er toch iets gebeurt, dat ervaren wordt als grensoverschrijdend gedrag, kan dit worden gemeld bij algemeen manager Saskia Hölscher (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ) of bij bestuurslid Jan Schaap ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ), die tevens vertrouwenspersoon is binnen de Dirk Kuyt Foundation.