Nieuwe ondersteuning aan Stichting Sport en Transplantatie

Nieuws - Nieuwe ondersteuning aan Stichting Sport en Transplantatie

In Nederland zijn ongeveer 20.000 getransplanteerden voor wie sport kan helpen bij herstel na een orgaan- of (allogene) stamceltransplantatie en het bevorderen van de gezondheid van lichaam en geest in het nieuwe leven. Stichting Sport en Transplantatie wil het sporten na een transplantatie bevorderen en wij gaan ze daarbij helpen!

De passie van stichting Sport en Transplantatie is om meer getransplanteerde mensen sport-en beweegplezier te laten ervaren in een inclusieve omgeving. Dat is wat de naam TransFit moet gaan betekenen en daarvoor zijn ze bezig met het TransFit-programma. 

TransFit-programma

Ze willen de Fitheid van getransplanteerden versterken door drie pijlers te ontwikkelen: recreatief en gezond bewegen, op elke niveau kunnen sporten en iedereen over mogelijkheden en effecten van sport of beweging te informeren.

De eerste fase van het TransFit programma is begin 2019 gestart en loopt tot december 2023. Het uiteindelijke doel is zoveel mogelijk orgaan- en stamcelgetransplanteerden te laten sporten of bewegen. Daarvoor proberen ze met zoveel mogelijk organisaties samen te werken.

De Dirk Kuyt Foundation gaat het TransFit-programma de komende jaren ondersteunen.