Samenwerking met Postcode Loterij met 3 jaar verlengd!

Nieuws - Samenwerking met Postcode Loterij met 3 jaar verlengd!

De Postcode Loterij verlengt per 1 januari 2021 de samenwerking met de Dirk Kuyt Foundation voor een periode van drie jaar. Sinds 2012 ontvangt de Dirk Kuyt Foundation jaarlijks 100.000 euro om mensen met een beperking te stimuleren om te sporten.

Onlangs is de samenwerking geëvalueerd en heeft de Raad van Commissarissen besloten de samenwerking voort te zetten. Margriet Schreuders, Hoofd Goede Doelen VriendenLoterij: "Dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij kan de Dirk Kuyt Foundation de komende drie jaar weer zoveel mogelijk mensen met een beperking de mogelijkheid bieden om te sporten. Bijvoorbeeld door de organisatie van de jaarlijkse ‘Kampioenendag’ en via steun aan sportevenementen georganiseerd door sportverenigingen voor de doelgroep."

Dankzij de deelnemers van de loterij kunnen wij onze activiteiten uitbreiden om zoveel mogelijk sporters met een beperking zonder belemmering te laten sporten. Bedankt daarvoor!

Over de Postcode Loterij

De Postcode Loterij steunt maatschappelijke initiatieven die mensen met onvoldoende middelen of mogelijkheden een steuntje in de rug geven, zodat zij voluit mee kunnen doen in de samenleving en een volwaardig leven kunnen leiden. Ook steunt zij vrijwilligers in hun ambitie om een bijdrage aan de maatschappij te leveren. De loterij werft fondsen voor goede doelen die werken aan gezondheid en welzijn en geeft bekendheid aan hun werk.