Organisatie - Over ons

"In 2005 heb ik besloten de Foundation op te richten vanuit een persoonlijke drive om iets terug te doen voor de maatschappij. Ik heb er bewust voor gekozen om de gehandicaptensport in Nederland te ondersteunen.

Voor velen van ons is sporten namelijk vanzelfsprekend, maar voor mensen met een beperking is dit helaas niet het geval. Juist voor deze groep wil ik sportevenementen mogelijk maken, zodat zij kunnen ervaren hoe leuk sporten is. Niet alleen als fysieke inspanning, maar ook om je sociale omgeving te verbreden.

We ondersteunen en organiseren grote events, maar ook kleine lokale evenementen ondersteunen we graag. Als ik mensen met een beperking zie genieten van hun sport en het enthousiasme waarmee ze dat doen, dan geniet ik ook en ben trots dat we dit mede mogelijk hebben gemaakt!”

– Dirk Kuyt

Unieke sportmomenten

Unieke sportmomenten

De Dirk Kuyt Foundation ondersteunt en (mede) organiseert inmiddels ca 175 sportevenementen door heel Nederland. Dit doen we in samenwerking met sportbonden, stichtingen, verenigingen en vrijwilligers waarbij we een financiële en/of organisatorische bijdrage bieden om sport stimulerende projecten te kunnen realiseren. Hiermee worden unieke sportmomenten voor mensen met een beperking mogelijk gemaakt.

De Dirk Kuyt Foundation richt zich op alle aangepaste sporten. Van G-voetbal tot zeilen en van rolstoeltennis tot biljarten voor mensen met Parkinson. Sporten heeft immers niet alleen een lichamelijke functie, maar speelt ook een belangrijke rol bij de sociale integratie.

Organisatie

De Dirk Kuyt Foundation heeft een actief en betrokken bestuur, dat het beleid en de ontwikkeling mede bepaalt. Het bestuur ondersteunt en adviseert de Foundation in de professionalisering, fondsenwerving en het behalen van doelstellingen. Het bestuur is onbezoldigd en komt minimaal 4 keer per jaar samen voor een bestuursvergadering.

Bestuur:

Bert Verhoef – Voorzitter

 • Hoofdfuncties: Lid van de Directie A.S. Watson Health & Beauty Benelux en Managing Director Kruidvat België
 • Nevenfunctie: Lid van de Beirat Rossmann GmbH, Burgwedel Duitsland

Peter Timmermans – Penningmeester

 • Hoofdfunctie: Registeraccountant en partner Bunnig&Partners accountants + adviseurs
 • Nevenfunctie: Manager Financiën Technisch Management Quick Boys (vrijwilligerswerk)

Jan Schaap – Bestuurslid

 • Hoofdfunctie: Head of Client Portfolio Management Aegon Asset Management

Rob Spuijbroek - Bestuurslid

Barbara van Bergen - Bestuurslid

 • Hoofdfunctie: Paralympisch zitskier TeamNL
 • Nevenfuntie: Key-note spreker

Team:

 • Sjaak Troost
 • Saskia Hölscher
 • Femke Haarmans
 • Bianca de Zwart

 

“Als ik mensen met een beperking zie genieten van hun sport en het enthousiasme waarmee ze dat doen, dan geniet ik ook en ben ik trots dat we dit mede mogelijk hebben gemaakt!”

Algemene gegevens

Organisatie Dirk Kuyt Foundation

Adres

Rotterdam Airportplein 55 3045 AP Rotterdam
IBAN NL13 INGB 0006 8900 84, ten name van Dirk Kuyt Foundation te Rotterdam
RSIN 815509303
KVK

28107836

Documenten

Statuten Dirk Kuyt Foundation 

Integriteitsbeleid Dirk Kuyt Foundation

Klachtenprocedure

Meldingsprocedure grensoverschrijdend gedrag

Meerjarenbeleidsplan Dirk Kuyt Foundation 2021-2025

CBF-Erkenningsrapport

 

Stichting Dirk Kuyt Foundation Charity Night 2021

KVK: 83499334

RSIN: 862896198

 

Contactgegevens:

Rotterdam The Hague Airport

Rotterdam Airportplein 55 3045 AP Rotterdam

info@dirkkuytfoundation.nl

 

Doelstelling volgens de statuten:

De stichting heeft als doel: het (ver)werven van fondsen voor het doen van uitkeringen aan instellingen van charitatieve aard dan wel algemeen nut beogende instellingen, alsmede het doen van uitkeringen ten behoeve van activiteiten van charitatieve aard, dan wel van algemeen nut, welke niet door deze instellingen worden verricht; het organiseren van een éénmalig Charity night in het jaar 2021; mensen met een beperking in staat stellen te participeren in door haar of derden (mede) te organiseren en/of te ondersteunen (sport) evenementen, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

Beleidsplan hoofdlijnen

 

Bestuurssamenstelling:

J.N. Schaap                  bestuurslid – gezamenlijk bevoegd

P. Timmermans           bestuurslid – gezamenlijk bevoegd

 

Beloningsbeleid - opgenomen in het beleidsplan.

Actueel jaarverslag - n.v.t.

Jaarrekening - n.v.t.